Skip to content

Přehled modulů systému INFOwin

 • Hlavní kniha

  • Optimalizace prostředí účetního systému (nastavení aktivních období, kontroly atp.)
  • Kontrolní mechanismy omezující výskyt chyb (MD/D, existence účtů, středisek a zakázek atp.)
  • Vedení korunových i valutových pokladen
  • Evidence DPH včetně tisku přiznání za příslušné období
  • Střediskové a zakázkové hospodaření
  • Nastavitelná tabulka účtového rozvrhu a předdefinovaných souvztažností (předkontací)
  • Nastavitelné výkazy rozvaha, výkaz zisků ztrát, cash-flow, včetně možnosti návrhu dalších vlastních výkazů
  • Možnost zpracovávat současně více účetních období
  • Opakovatelná účetní uzávěrka a převod zůstatků
  • Široká škála parametrizovatelných dotazů a tisků s výstupem v různých formátech
 • Saldokonto odběratelů / dodavatelů

  • Evidence došlých a vydaných faktur v Kč i cizí měně
  • Evidence zálohových faktur
  • Automatická vazba na modul hlavní knihy (evidence DPH a zaúčtování)
  • Vystavování příkazů k úhradě, automatizovaný styk s bankou
  • Automatizovaná tvorba upomínek a pokusů o smír, kvalifikovaných uznání závazků atd.
  • Penalizační faktury
  • Evidence trvalých závazků
  • Optimalizace prostředí saldokonta (parametry, přepínače,atd.)
  • Vazba na elektronické dokumenty
  • Evidence elektronických kopií došlých faktur
 • Fakturace

  • Vlastní vystavení faktur a jejich zápis do evidence saldokonta odběratelů
  • Evidence a automatická generace opakujících se faktur
  • Vnitrofiremní fakturace
  • Automatická vazba na modul hlavní kniha (zaznamenání DPH a zaúčtování faktury)
  • Tisk faktur na volné listy i do formulářů, vzhled faktury dle přání zákazníka
  • Výstup faktur do různých formátů souborů
  • Hromadné rozesílání faktur elektronickou poštou
  • Vystavování faktur v cizí měně
  • Provázanost na evidenci zboží, zakázky, objednávky
 • Mzdy a personalistika

  • Kompletní zpracování mezd a personalistiky včetně zaúčtování výsledků do modulu hlavní knihy
  • Zpracování nemocenských dávek
  • Úkolová mzda
  • Generování příkazů k úhradě, automatizovaný styk s bankou
  • Evidence pracovních míst
  • Evidence školení včetně vynaložených nákladů, evidence zdravotních prohlídek,...
  • Automatizované statistické výstupy
  • Tisk veškeré potřebné mzdové a personální dokumentace
 • Evidence investičního majetku

  • Evidence investičního a drobného investičního majetku (hmotného, nehmotného, finančního), operativní evidence drobného investičního majetku
  • Účetní a daňové odpisy
  • Výpočet plánovaných odpisů
  • Nastavení zaúčtování na jednotlivé karty majetku
  • Automatická vazba na modul hlavní kniha
 • Evidence zakázek

  • Evidence základních údajů zakázek
  • Sledování pohybu na zakázkách
  • Porovnání plánovaných kalkulací se skutečností
  • Automatická vazba na modul hlavní kniha
 • Skladové hospodářství

  • Možnost nastavení metody ocenění skladu (průměrné ceny, FIFO, kalkulované ceny)
  • Nákup a prodej v cizí měně
  • Hromadný tisk faktur
  • Tisk faktur za období
  • Možnost přidání tzv. neskladových položek k výdeji
  • Sledování saldokonta odběratelů při výdeji
  • Slevy, přirážky
  • Počet skladů dle potřeb zákazníka
 • Objednávky

  • Došlé a vydané objednávky a vazbou na skladové hospodářství
  • Evidence a tvorba nabídek, komunikace s programem Excel
  • Došlá pošta, schvalovací řízení, vazba na příslušné dokumenty
 • Manažerský modul

  • Modul, který obsahuje výběr sestav a dalších náhledů na data v systému. Umožňuje rychle zobrazit všechny důležité informace o celkovém hospodaření firmy atd.
 • Výroba

  • Kompletní zpracování evidence výroby
 • Elektronické předávání dat

  • Otevřený systém se širokou možností volby formátů datových souborů - PDF, DOC, XLS (včetně kontingenčních tabulek), XML, TXT, DBF, e-mail,…
  • Automatizovaný styk s různými bankovními systémy
  • Komunikace s portálem veřejné správy