Přihlášený uživatel: . Přihlásit

Vývoji informačních ekonomických systému se věnujeme od roku 1992. Po celou tu dobu je naším hlavním cílem spokojený zákazník.


INFOwin

Systém INFOwin je modulární ekonomický informační systém určený pro malé a střední firmy. Lze jej maximálně přizpůsobit typu podnikání případně libovolně uživatelsky rozšiřovat.

Více informací ....


INFOwin SQL

Systém INFOwin SQL je modulární ekonomický informační systém určený pro střední a velké firmy. Funkčně je podobný s variantou INFOwin ale jako úložiště dat využívá Microsoft SQL server.Lze jej maximálně přizpůsobit typu podnikání případně libovolně uživatelsky rozšiřovat.

Více informací ....


TPV2000+

Komplexní informační systém pro řízení výrobního podniku. Technická příprava výroby, řízení výroby, sklady, ekonomika, mzdy, personalistika atd.

Více informací ....

INFOwin - ekonomický informační systém

Systém InfoWin byl vyvinut a odzkoušen ve spolupráci s několika státními auditory a splňuje náročné požadavky profesionálního ekonomického řízení firmy. Po zkušebním provozu a závěrečných testech byla systému udělena certifikace od nezávislých státních auditorů. Tímto systém splňuje podmínky mezinárodních účetních standardů, auditorských směrnic a zákona o účetnictví.

Modulární koncepcí, možností střediskového i zakázkového hospodaření umožňuje nasazení ve firmách s různou strukturou řízení i druhem zaměření. Systém také umožňuje vedení více nezávislých firem současně. Svými výstupy, mimo jiné i formou grafického znázornění, dokáže pružně zhodnotit ekonomickou situaci firmy.

Cílem snažení naší firmy je poskytování komplexních služeb spojených se zaváděním tohoto software a co největší spokojenost zákazníka. Proto systém není rozšiřován formou rozesílání instalačních CD, ale výhradně osobně pracovníky naší firmy, včetně jejich přítomnosti při zavádění systému a průběžné zaškolování pracovníků uživatele. Systém InfoWin je dvakrát ročně rozvíjen a aktualizován formou upgrade, kde jsou obsaženy jednak zcela nové funkce, jsou zde zohledněny obecně využitelné požadavky uživatelů a dále pak úpravy vyplývající z legislativních změn. V případě zájmu o podrobnější informace o systému InfoWin nabízíme osobní návštěvu a zdarma prezentaci systému, včetně instalace demonstrační verze.

Dodávané modifikace systému

INFOwin - software pro vzdálenou pomoc

Software pro vzdálenou pomoc ke stažení Stáhnout >>>